For ungdom i aldersgruppa 13-18 år.

Alpin, skred, klatring, padling ++

Se papirutgave av turprogrammet til SFT og lokkallaga

Les vårt turmagasin