Ambassadør/ Grunnleggjande turleiarkurs - Ung (16-26 år)

Kurs

Fra dato
14. juni kl. 17:00
Til dato
16. juni
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Ungdom
Arrangører
Sogn og Fjordane Turlag, DNT ung Sogn og Fjordane
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)

Liker du å vere på tur, og føler deg klar for å ta med andre ut?

Turleiarutdanninga til DNT består av ein stige med fleire trinn. Dette kurset er eit grunnleggjande turleiarkurs kombinert med ambassadørkurs, og gir deg dei to fyrste modulane i DNT si turleiarutdanning. Etter kurset er du kvalifisert til å leie dagsturar i nærmiljøet. I tillegg er du kvalifisert til å gå vidare til tredje modul; sommarturleiarkurs. Kurset er over ei helg, og vert vurdert til bestått/ ikkje bestått.

Kva inneheldt kurset?

Modul 1 - DNT- Ambassadørkurs
Hovudtema: Presentasjon av DNT og turleiarkurset.
Varigheit: 3 timar
- Presentasjon av DNT som organisasjon og arbeidsgjevar. Strategi, mål og verdigrunnlag.
- Organisering og det praktiske rundt eit turleiaroppdrag.
- Korleis ta inn på hytte, rutinar på hyttene.
- Friluftslivsloven og allemannsretten.

Modul 2 - Grunnleggjande turleiarkurs
Hovudtema: Orientering og formidling.
Varigheit: 2 dagar (15 timar).
- Turleiarrolla.
- Formidling.
- Detaljorientering og kartkunnskap.
- Tema: Bekledning, utstyr, mat og drikke.
- Turplanlegging.
- Turglede og motivasjon av deltakarar.


Kven passar kurset for? For deg som ynskjer å bli aktiv turleiar i DNT ung. Nedre aldersgrense er 16 år.

Stad: Sogndalsdalen i området rundt Grøssete (Sogndal Turlag si hytte). Overnatting på Uteplassen og ved Grøssete. Sjå UT.no: https://ut.no/turforslag/114686/grssete-840-moh

Kursleiarar: Roy Raasholm Fauske/Vigdis Flaten Kvamme

Oppmøte: 14.juni på Uteplassen. Sjå informasjon om Uteplassen her: http://ute-plassen.com/welcome. Oppmøtetidspunkt kjem.

Heimreise: 16.juni. Tidspunkt kjem.

Informasjon om kurset:

Fredag 14.juni: Ambassadørkurset vert gjennomført i konferanserom på Uteplassen. Etterpå lagar me mat saman ute eller inne på hyttene. Det vert overnatting i hytte på Uteplassen.

Laurdag 15.juni og sundag 16.juni: Laurdag og sundag vert brukt til å gjennomføre grunnleggjande turleiarkurs i området kring Grøssete i Sogndalsdalen. Det vert overnatting i lavvo ved Grøssete frå laurdag til sundag.

Utstyr: Pakkeliste vert sendt ut til deltakarane i forkant av kurset. Dei som har kan ta med kompass. Om du ikkje har kan du låne av turlaget.

Mat: Kvar enkelt deltakar må ta med drikke og solid matpakke til frukost og lunsj laurdag og sundag. Middag fredag og laurdag er inkl. i kursavgifta.

Pris: For ungdom 16-26år som er medlem kr. 1000,-. Det krev medlemskap for å delta på kurset. Ikkje medlem? Det kostar kr 215 ,- for skuleungdom (13-18 år) og kr 350,- for ungdomsmedlem (19-26år). Du kan melde deg inn her: https://www.dnt.no/innmelding/registrering/?

Kva får eg? Prisen dekkjer kurset, kart (Sogndal, Norge-serien 1: 50 000), turlederboka, kursmateriell, instruksjon, middag fredag og laurdag, leige av lokale på Uteplassen for ambassadørkurs fredag, og overnatting i hytter på Uteplassen fredag til laurdag. Transport er ikkje inkludert.

Spørsmål? Ta kontakt med Sogn og Fjordane Turlag v/ Jette Bergfjord på jette.bergfjord@dnt.no eller på tlf: 41 64 91 99.

 

Ambassadør/ Grunnleggjande turleiarkurs - Ung (16-26 år)

Liker du å vere på tur, og føler deg klar for å ta med andre ut? Turleiarutdanninga til DNT består av ein stige med fleire trinn. Dette kurset er eit ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Roy Raasholm Fauske
  • Vigdis Flaten Kvamme