Fellessamling ved vakre Florøkysten

Deltakarane med ærverdige Sylvarnes bak. f.v. framme: Trude Iversen, Børge Brundtland, Astrid Kalstveit, Anita Taftø, Ingeborg Flaten, Kjell Arne Hjellbrekke, Astrid B. Eliassen, Unni Grønsberg, Ron Overdevest, Anita Rennestraum, Siv Merete Stadheim, Atle Holsen og Marino J. Ask. F.v. bak: Tor Arne Hauge, Alvar Melvær, Arnfrid Bergheim, Silje Marita Vallestad, Knut Strømmen, Wenche Midthun, Karen Weichert (delvis skjult), Odd Henrik Berge, Anja Shône, Trond Øyen Einemo, Liv Brekken, Halvor Flatland, Rune Valsvik, Kristin Hestetun, Per Jakob Kyrkjeeide, Reidun Aafedt Flatland, Roy Raasholm Fauske og Vigdis Flaten Kvamme.
Deltakarane med ærverdige Sylvarnes bak. f.v. framme: Trude Iversen, Børge Brundtland, Astrid Kalstveit, Anita Taftø, Ingeborg Flaten, Kjell Arne Hjellbrekke, Astrid B. Eliassen, Unni Grønsberg, Ron Overdevest, Anita Rennestraum, Siv Merete Stadheim, Atle Holsen og Marino J. Ask. F.v. bak: Tor Arne Hauge, Alvar Melvær, Arnfrid Bergheim, Silje Marita Vallestad, Knut Strømmen, Wenche Midthun, Karen Weichert (delvis skjult), Odd Henrik Berge, Anja Shône, Trond Øyen Einemo, Liv Brekken, Halvor Flatland, Rune Valsvik, Kristin Hestetun, Per Jakob Kyrkjeeide, Reidun Aafedt Flatland, Roy Raasholm Fauske og Vigdis Flaten Kvamme. Foto: Vigdis Flaten Kvamme

Helga 21.-22. oktober deltok utsendingar frå lokallaga og fylkesstyret  på fellessamling i regi Sogn og Fjordane Turlag. Styreleiar SFT, Marino J. Ask, ynskte velkomen i lag med vertslag Flora og Indre Sunnfjord Turlag. Børge Brundtland, nestleiar i DNT  og Trude Iversen, org. leiar i Bergen og Hordaland Turlag var gjester og hadde spanande og viktige innlegg om frivillig arbeid og organisering av lokallag. 

Lokallaga våre hadde sine presentasjonar laurdag ettermiddag. Utdanningssystemet i DNT blei presentert av leiar Vigdis Flaten Kvamme, Kurs- og Fjellsport og risikovurdering av turar.

Søndagen sette fokus på fellesturen og verdien av den og kva lukkast laga med. Silje Marita Vallestad presenterte nytt interimstyre DNT Ung SFT og Maria Kalhagen vert primus motor i Grøn fredag arrangement i Sogndal. Fortid-notid og framtid i naturvernarbeidet blei presentert av Ron Overdevest, leiar Naturvernutvalet og Alvar Melvær, som er medlem i same utval.

Atle Holsen, leiar merkenemd IST, heldt eit informativt og opplysande innlegg om merking av sti og kva moglegheiter og utfordringar merkinga byr på.
Siv Merete Stadheim, styreleiar Flora Turlag, ville ha turlaga meir på banen og få den raude T endå tydlegare fram.

Bjarne Engevik, nytilsett dagleg leiar i Fjordkysten friluftsråd, synte kva rådet hadde for stategiar og oppgåver i  sitt arbeid framover. Kontorstad er Hardbakke i Solund, men friluftsråådet dekkjer kommunane Flora, Askvoll og Solund.
Alle presentasjonane ligg nederst i nettsaka.

Vertslaga var Flora og Indre Sunnfjord Turlag. Frå v. Siv Merete Stadheim og Kjell Arne Hjellbrekke.
Vertslaga var Flora og Indre Sunnfjord Turlag. Frå v. Siv Merete Stadheim og Kjell Arne Hjellbrekke. Foto: Astrid Kalstveit
Nestleiar DNT, Børge Brundtland, engasjerte og motiverte i sitt innlegg.
Nestleiar DNT, Børge Brundtland, engasjerte og motiverte i sitt innlegg. Foto: Astrid Kalstveit
Lokallagsrunden med fantastisk engasjement og aktivitet. Ingeborg Flaten rep. Luster Turlag.
Lokallagsrunden med fantastisk engasjement og aktivitet. Ingeborg Flaten rep. Luster Turlag. Foto: Astrid Kalstveit
Styreleiar Trond Øyen Einemo slo eit slag for Kongevegen, som er vorte stor suksess besøkjande.
Styreleiar Trond Øyen Einemo slo eit slag for Kongevegen, som er vorte stor suksess besøkjande. Foto: Astrid Kalstveit
Leiar i Kurs- og Fjellsport, Vigdis Flaten Kvamme, tok oss med inn i ny Vegleiar Fjellsport.
Leiar i Kurs- og Fjellsport, Vigdis Flaten Kvamme, tok oss med inn i ny Vegleiar Fjellsport. Foto: Astrid Kalstveit
Org. leiar Trude Iversen frå Bergen og Hordaland Turlag blei takka av med lokale turbøker frå Siv Merete Stadheim og Marino J. Ask.
Org. leiar Trude Iversen frå Bergen og Hordaland Turlag blei takka av med lokale turbøker frå Siv Merete Stadheim og Marino J. Ask. Foto: Astrid Kalstveit
Roy Raasholm Fauske synte i innlegget om fellesturar eksempel på turar med suksess.
Roy Raasholm Fauske synte i innlegget om fellesturar eksempel på turar med suksess. Foto: Astrid Kalstveit
Interim-utval DNT Ung SFT blei presentert av Silje Marita Vallestad og Maria Kaldhagen.
Interim-utval DNT Ung SFT blei presentert av Silje Marita Vallestad og Maria Kaldhagen. Foto: Astrid Kalstveit
Nytt interimutval SFT.
Nytt interimutval SFT. Foto: Astrid Kalstveit
Alvar Melvær tok oss med inn i fortida og arbeidet med naturvernarbeidet i SFT regi.
Alvar Melvær tok oss med inn i fortida og arbeidet med naturvernarbeidet i SFT regi. Foto: Astrid Kalstveit
Ron Overdevest set fokus på det biologiske mangfaldet og ansvaret me alle har til å vare på dette.
Ron Overdevest set fokus på det biologiske mangfaldet og ansvaret me alle har til å vare på dette. Foto: Astrid Kalstveit
Atle Holsen er leiar i merkenemda i IST og sette fokus på moglegheiter og utfordringar i høve stimerking.
Atle Holsen er leiar i merkenemda i IST og sette fokus på moglegheiter og utfordringar i høve stimerking. Foto: Astrid Kalstveit
Atle med heimelaga merkepinnar.
Atle med heimelaga merkepinnar. Foto: Astrid Kalstveit
Bjarte Engevik er nytilsett leiar i Fjordkysten Friluftsråd.
Bjarte Engevik er nytilsett leiar i Fjordkysten Friluftsråd. Foto: Astrid Kalstveit

Skrevet av Astrid Kalstveit 24. oktober 2017