Turmagasin 2018 med turglede og historie

Turmagasin  2018 er  jubileumsutgåve og inneheld stor reportasje om " Friluftsliv" i bygdene på 1800 talet? Oddmund L. Hoel fortel og gamle bilete er henta fram frå arkiv og syner mykje liv og gaman ute i naturen, også på denne tida. I tillegg har alle dei 14 lokallaga våre med sin jubileumstur og invitera deg med ut i sitt turområde. Ungdomane skal på BaseCamp både sommar og tidleg haust og du får ei real oppleving i ord og bilete kva slike campar inneheld av friluftsaktivitet.
 
Turmagasinet går i trykken i dag, men du kan alt nå lese bladbar versjon på nett. God lesnad og velkomen ut på tur og anna aktivitet med turlaga.

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Astrid Kalstveit 25. april 2018