DNT sin heidersknapp tildelt

Stein Bugge Næss

Stein Bugge Næss frå Luster Turlag, mottok under landsmøtemiddagen heidersknappen av avtroppande styreleiar i DNT, Berit Kjøll.
Stein Bugge Næss frå Luster Turlag, mottok under landsmøtemiddagen heidersknappen av avtroppande styreleiar i DNT, Berit Kjøll. Foto: Marius Dalseg

Avtroppande styreleiar i DNT, Berit Kjøll, heldt denne innleiinga og gav denne begrunninga under tildeling heidersteikn til Stein Bugge Næss under landsmøtemiddagen  i Oslo sist helg.
"DNT hadde ikke vært den organisasjonen den er om ikke det var for de mange ildsjelene som hver dag legger ned en uvurderlig innsats og sørger for vedlikehold av stier og hytter, å lede folk på tur, jobbe for et aktivt friluftsliv og alle de andre store og små oppgavene som utføres av alle våre aktive DNT venner.

I jubileumsåret har det vært ekstra gledelig for landsstyret å motta mange gode søknader for personer som fortjener en ekstra utmerkelse for sin innsats. Listen er lang over dem som gjør en uvurderlig frivillig innsats for DNT, og det er en stor glede for meg å kunne løfte frem noen av de mange her i dag.

Hedersknappen:

I henhold til statuttene kan Hedersknappen tildeles personer som i særlig grad har arbeidet eller vist interesse til beste for foreningen eller dens formål.

Stein Bugge Næss (mangeårig ildsjel)

DNTs hjerte slår på grunn av våre mange ildsjeler. Neste hederstegn skal tildeles en av mange ildsjeler som har viet livet sitt til DNT. Han skilte seg tidlig ut lokalt, har ledet Luster Turlag i en mannsalder og er fortsatt en ivrig DNTer den dag i dag. Han har vært sentral i flere store hytteprosjekter – blant annet Fivla, Fuglesteg og Tungestølen. Landsstyret hadde gleden av å være med ham på Fuglesteg for 2 år siden hvor vi fikk se hvilket enormt arbeid som ligger bak en slik restaurering.  Dette området er jo også det som riksantikvar Jørn Holme har mest forkjærlighet for. Kjære Stein Bugge Næss det er en stor glede å kunne tildele deg DNTs Hedersknapp for innsats som mangeårig ildsjel".

Skrevet av Astrid Kalstveit 11. juni 2018