Landsmøte DNT 2019 i Lofoten

Fellesbilde fra landsmøtet i 2019
Fellesbilde fra landsmøtet i 2019 Foto: Marius Dalseg Sætre

Nærare 300 delegatar frå heile landet var samla på DNT sitt landsmøte i Lofoten 7. og 8. Juni. 

Aktuelle saker som blei drøfta var resolusjonen, "Friluftsliv skaper gode lokalmiljø" og ny handlingsplan for vindkraftberekraftsåret 2020,  Etikkvetreglar for organisasjonen, framtidige møteplassar i DNT og felles kontingentsatsar.

Møtet var lagt opp med ulike sesjonar, der delegata kunne diskutere og utdjupe tema innimellom sjølve landsmøtet.

Under val blei Ragna Renna, Vesterålen Turlag (ny), Lillian Fjerdingen, Trondhjems T.f.  (ny) og Ragnhild Narum, Hamar og Hedemarken T.f. (attval) valt inn som styremedlem i landstyret DNT.


Ragna renna, nytt medlem i landstyret DNT
Ragna renna, nytt medlem i landstyret DNT Foto: Astrid Kalstveit
Ragna Renna saman med nokre av SFT sine delegatar f.v. Olav H. Auflem, Silje Marita Vallestad og styreleiar SFT Siv Merete Stadheim.
Ragna Renna saman med nokre av SFT sine delegatar f.v. Olav H. Auflem, Silje Marita Vallestad og styreleiar SFT Siv Merete Stadheim. Foto: Astrid kalstveit

Skrevet av Astrid Kalstveit 12. juni 2019