Gjenval av Per Hanasand  i DNT sitt Landsstyre

Per Hanasand fra Stavanger Turistforening fortset som leiar i DNT Landsstyre

DNTs landsstyre:

Landsstyret leder virksomheten til DNT sentralt. Landsstyret jobber med å videreutvikle DNT, å fremskaffe ressurser/vedta budsjett for en ansvarlig drift og de har ansvar for en overordnet organisering av virksomheten. Landsstyret rapporterer til DNTs landsmøte og skal sikre at virksomheten drives forsvarlig. Det er 12 representanter i landsstyret, der ti er valgt på landsmøtet, én er fra DNT ung og én fra de ansatte i DNTs administrasjon.