Sogn og Fjordane Turlag (SFT) vart skipa i 1983 og fyrste leiar i laget var Eivind Skjerven frå Stryn. Sju lokallag slutta seg til fylkeslaget  ved oppstart, men alle dei andre 7 lokallaga kom til etterkvart. Nåverande styreleiar er Siv Merete Stadheim, busett i Florø. 

Sogn og Fjordane Turlag med sine 6080 medlemer og 14 lokallag  er den største friluftsorganisasjonen i Sogn og Fjordane. Barna sitt Turlag har tilsaman 26 eigne lag i fylket og DNT-ung har 10 lokale grupper. I tillegg har nokre lokallag seniorlag og hav- og bregrupper.

I år har vi over 350 fellesturar på programmet. I tillegg kjem alle dei lokale midtveketurane, turpostar, og ikkje minst turmål og turforslag på UT.no

Kontorstad for Sogn og Fjordane Turlag er Storgata 1 i Høyanger. Prosjektleiar born og unge, Marie Sørum, har arbeidsstad på Langebruvegen 9 i Førde 2-3 dagar i veka.