Kurs- og fjellsport

Kurs- og Fjellsport (KFU) Sogn og Fjordane Turlag, har ansvar for kursverksemda vår. Kontaktperson for utvalet er Bente Sunde. Medlemer og ikkje medlemer kan melde si interesse. Informasjon om kursa får du hjå Sogn og Fjordane Turlag. Brekursa er i samarbeid med Breoppleving DA, som er godkjend kursarragør i Norsk Fjellsportforum.Sjå www.bre.no

Grunnleggjande turleiarkurs
+ ambassadør

Det vil bli Grunnleggande turleiarkurs hausten 2021. Stad for kurset vert mest truleg i Indre sogn, kjem tilbake til dette i august!

Kvart år arrangerer Sogn og Fjordane Turlag ambassadør kurs (digitalt), og grunnleggjande turleiarkurs.

Kurset er for deg som ynskjer ei turleiarutdanning, og dette er fyrste trinn på turleiarstigen etter DNT-standard. Etter teoriundervisning ber det ut på tur  og du får prøvd ut kunnskapen i praksis.  


Klatrekurs

Sogn og Fjordane Turlag har nytta våre to utdanna klatreinstruktørar, Asle Veien og Irene Befring, på dei årlege utlyste  kursa i mai og juni. På kursa kan du lære deg korleis du gjennom kunnskap og rett bruk av utstyr kan gjere klatring til ein trygg sport. Kursa er meint for nybyrjerar eller tidlegare klatrarar som tykkjer dei treng oppfrisking av kunnskapen sin. Kursa vert halde på Sagefloten i Breim, eit av dei beste øvingsfelta i Noreg. Og to dagar er sett av til kurset, frå laurdag til søndag.

Nybyrjarkurs kajakkpadling

Kajakkurs for nybyrjarar er årviss arrangert av SFT. Ei helg i juni leiger vi oss inn hjå Liv Gjørøy på Bulandet som stiller med både mat og ei seng på hytter.

Njord AS stiller med kyndige instruktørar. Du får ei innføring i kajakkpadling,tryggleik, og teknikk. Kursavgifta dekkjer instruksjon, matservering og overnatting. Kurset startar fredag kveld med informasjon og held fram laurdag og søndag.

Vidaregåande kajakksamling

Kvart år i månadsskifte august/ september arrangerer Sogndal Turlag i samarbeid med Sogn og Fjordane Turlag ei kajakksamling for vidaregåande i Solund. For å vere med på denne turen, må du ha noko padleerfaring og eigen kajakk med nødvendig tryggleiksutstyr. Overnatting  på DNT-hytta Råkeneset og turleiar og ansvarleg for samlinga er Marino J. Ask.

Turleiarkurs Sommar

Sogn og Fjordane Turlag arr. sist sommarturleiarkurs i 2015. Alle som har grunnleggjande turleiarkurs kan ta del.

Skredkurs

Kvart år fyrste helga i februar gjennomfører Sogn og Fjordane Turlag i samarbeid med Norgesguidene snøskredkurs. Kurset er NF godkjend og instruktørane utleigde av Norgesguidene. I tre dagar får du vere ute og tileigna deg kunnskap om snøprofil og rett ruteval. Kurset gjev og god innføring i bruk av skredsøkjar, og deltakarane får høve til å prøve dette ut i praksis der ein søkjer fram att ein turkamerat under kyndig rettleiing. Søkjestang vert nytta  når ein skal gjennomgå eit tenkt skredområde, noko ein også  får teste ut.

NF 3-dagars skredkurs i Jostedalen

Kurs
4. februar 2022
(3 dager)

DATO: 4.-6. februar Pris: kr 3800 for medlem (ung 3300)/kr 4100 (ung 3600) for ikkje-medlem STAD: Jostedalen Camping og fjellområda i ...

Passer spesielt for Voksne og Ungdom
Arrangeres av Sogn og Fjordane Turlag

Dagskurs skred ungdom i Sogndalsdalen (14-26 år)

Kurs
5. mars 2022
(6 timer)

I samarbeid med Norgesguidane arrangerer Sogn og Fjordane Turlag eit dagskurs i skred i Sogndalsdalen, Hodlekve.  Formålet med kurset er ...

Passer spesielt for Ungdom
Arrangeres av Sogn og Fjordane Turlag

Stikurs for fotruter (merkekurs teori)

Kurs
9. mars 2022
(3 timer)

Stimerking og skilting er viktig for tryggleik i naturen og folkehelsa. Og det er eit veldig kjekt arbeid å merke ...

Passer spesielt for Voksne, Ungdom og Seniorer
Arrangeres av Sogn og Fjordane Turlag

Grunnleggande turleiar- og ambassadørkurs i Florø

Kurs
23. april 2022
(2 dager)

I samarbeid med Flora Turlag og Keipen Turlag arrangerer SF Turlag Grunnleggande turleiarkurs i Florø! Kurset går over to dagar ...

Passer spesielt for Voksne, Ungdom, Seniorer og Fjellsportinteresserte
Arrangeres av Sogn og Fjordane Turlag

Sommarturleiarkurs!

Kurs
20. mai 2022
(3 dager)

Ta neste skritt frå grunnlegjande turleiar på DNT sin turleiarstige - bli sommarturleiar! Er du DNT Turleiar, har erfaring med ...

Passer spesielt for Voksne, Ungdom og Fjellsportinteresserte
Arrangeres av Sogn og Fjordane Turlag
Se 3 flere turer og aktiviteter  
Foto: Vigdis Flaten Kvamme