DIGITAL LOKALLAGSPERM                

Sjå også DNT sitt foreiningsnett

Vedtekter SFT

Avtale med lokallaget

Handlingsplan SFT 2017

MARKNADSFØRING OG MEDIA SFT OG DNT


Marknadsføring i lokallaga og SFT
Årshjul i medlemsforeininga
Facebook-skulen
DNT medieinstruks
DNT-Det ligg i vår natur

FRIFOND 2017

Søknad og rapporteringsskjema
Bekrefting styremedlemer pr. 31.12. 2016

TURLEIING

Turleiarar i SFT 2017
Risikovurdering skjema mal IST sommartur
Risikovurdering skjema mal IST vinter
Risikovurdering kajakk mal DNT
Bekrefting følgje søknad politiattest
Politiattest
Turleiar sin beredskapsplan - DNT mal

Beredskapsplan-oppdatert 18.03.15, Luster Turlag

Handbok for kursleiarar

MERKING AV LØYPER

Avtale om tilrettelegging og merking turløyper
DNT sin hytte- og rutestrategi
Merkehandboka


STATISTIKKHjelpeskjema aktivitet
Hjelpeskjema dugnad
Skjema for rapportering aktivitet
Skjema for rapportering hytteovernatting


UNGABC starte opp unglag
Korleis starte ei ung gruppe?
Tips DNT-ung grupper
DNT ung strategi
Tillitsvalde i unglag, SFT
DNT satsar på ungdom-presentasjon LS 2014


BTEtablering nye BT lag
Tillitsvalde BT lag, SFT


KOM DEG UT DAGRapportmal
Mal rapport budsjett og rekneskap KDU vinter 2015
Mal budsjett og rekneskap
Søknadskjema feb. 2015


OPPTURHovudsøknad OPPTUR
Invitasjon til skular
Mal Budsjett og rekneskap OPPTUR
Søknadskjema OPPTUR


DNTDNT sine vegval 2013-2016
DNT sin administrasjon 2014
Organisasjonsutvikling
DNT sin kledekolleksjon 2015


DNT SINE STRATEGIARHytte- og rute strategi
DNT sin kommunikasjonsplan
Turpartnarstrategi
DNT sin Naturvernstrategi
Opplevingsrike landskap si betydning for friluftslivet
DNT sin strategiske plattform klimaspørsmål

Nye Sherpa på Vinterforum 2015