DIGITAL LOKALLAGSPERM                

Sjå også DNT sitt foreiningsnett

Vedtekter SFT

Avtale med lokallaget


MARKNADSFØRING OG MEDIA SFT OG DNT


Marknadsføring i lokallaga og SFT
Årshjul i medlemsforeininga
Facebook-skulen
DNT medieinstruks
DNT-Det ligg i vår natur

FRIFOND 

Søknad-og rapporteringsskjema

TURLEIING

Risikovurdering skjema mal IST sommartur
Risikovurdering skjema mal IST vinter
Risikovurdering kajakk mal DNT
Bekrefting følgje søknad politiattest
Politiattest
Turleiar sin beredskapsplan - DNT mal

Beredskapsplan-oppdatert 18.03.15, Luster Turlag

Handbok for kursleiarar

MERKING AV LØYPER

Avtale om tilrettelegging og merking turløyper
DNT sin hytte- og rutestrategi
MerkehandbokaSTATISTIKK
Hjelpeskjema aktivitet
Hjelpeskjema dugnad
Skjema for rapportering aktivitet
Skjema for rapportering hytteovernattingUNG
ABC starte opp unglag
Korleis starte ei ung gruppe?
Tips DNT-ung grupper
DNT ung strategi
Tillitsvalde i unglag, SFT
DNT satsar på ungdom-presentasjon LS 2014BT
Etablering nye BT lag
Tillitsvalde BT lag, SFTKOM DEG UT DAG
Rapportmal
Mal rapport budsjett og rekneskap KDU vinter 2015
Mal budsjett og rekneskap
Søknadskjema feb. 2015OPPTUR
Hovudsøknad OPPTUR
Invitasjon til skular
Mal Budsjett og rekneskap OPPTUR
Søknadskjema OPPTURDNT
DNT sine vegval 2013-2016
DNT sin administrasjon 2014
Organisasjonsutvikling
DNT sin kledekolleksjon 2015DNT SINE STRATEGIAR
Hytte- og rute strategi
DNT sin kommunikasjonsplan
Turpartnarstrategi
DNT sin Naturvernstrategi
Opplevingsrike landskap si betydning for friluftslivet
DNT sin strategiske plattform klimaspørsmål

Nye Sherpa på Vinterforum 2015