Turpostar i Sogn og Fjordane

Tylderingen er ein av Sogndal Turlag sine turpostar
Tylderingen er ein av Sogndal Turlag sine turpostar

Alle lokallaga våre har samla 350 turpostar i sine turområde. Desse postane vert haldne vedlike av dugnadsfolk og talde opp ved års slutt. I 2017 hadde desse postane 289.504  treff og er ei fantastisk tiltak for god folkehelse og turglede. I tillegg har laga 375 digitale turpostar og du kan gratis laste ned DNT SjekkUT appen.Desse postane kan du vitje kva tid på døgnet du ynskjer og mange er godt besøkt og eit fint høve treffe andre turglade folk. Føl med på nett og nye turpostar kjem til!

Hjå desse laga kan du besøkje turpostar:


TURPOSTAR 2017


Tilbod

Ytre Nordfjord Turlag

Turpostar vaksen - 14 postar

Vintertrim junior – 10 postar     

Midtre Nordfjord Turlag

Turtrim -13 postar- Gloppen

Turtrim - 12 postar- Eid

Flora Turlag

Turboktrimmen - 15 postar

+ Brandsøyåsen

Keipen Turlag

Bremanger, Svelgen - 12 postar

Ytre Bremanger - 17 postar

Indre Bremanger -18 postar

Berle - 11 postar

Kalvåg - 8 postar
Trimpostar 4

Luster Turlag 

Topptrim, 10 postar

Turbo, 5 postar (3 år gj. tal)

Lærdal Turlag


Turtrimpostar -25 postar

Bakketrim, 5 postar,

Stølstrim -10 postar

Aurland Turlag

18 turkasser (5 talde)

Årdal Turlag

Støls- og Topptrimmen, 20 postar - 3 sesongar (2015)

Trimpostar - 20 postar

Indre Sunnfjord Turlag

Ti-tur Førde -10 postar

Ti-tur Dalsfjorden - 10 postar

Turpostar - 5 postar

Balestrand og Høyanger Tl.

Trimpostbok – 14 (5 talde)

BT Turpostar, Kyrkjebø (10 p.)

Sogndal Turlag

Turpostar-18 (20 turar) + 7 (app)

Vik Turlag

Turbotrim - 7 postar

Ytre Sogn Turlag

Turpass-turmål-10 postar

Indre Nordfjord Turlag

Turbopostar- 10 postar

Lag


Tilbodet


Ytre Nordfjord Turlag

Trpostar vaksen - 13 postar

Vintertrim junior – 10 postar     Midtre Nordfjord Turlag

Turbotrim -13 postar


Flora Turlag

Turboktrimmen – 14 postar

Brandsøyåsen

                                  

                      

Keipen Turlag

Indre Bremanger- 16 postar

Ytre Bremanger- 17 postar

Berle - 11 postar

Kalvåg - 8 postar

Orientering – 4 postar


Luster Turlag 

Topptrim, 10 postar – 3 år
Turbo, 5 postar
3 sesongar


Lærdal Turlag

Turtrimpostar - 26 postar

Bakketrim - 5 postar,

Stølstrim - 10 postarAurland Turlag

18 (20) turkassar

         

Årdal Turlag

Støls- og Topptrimmen, 20 postar - 3 sesongar (2015)

Trimpostar - 21 postar


Indre Sunnfjord Turlag

TiTur-10 toppar


Balestrand og Høyanger Turlag

Trimpostbok - 8 postar
BT Kyrkjebø - 6 postar


Sogndal Turlag

Turpostar-18 (20 turar)


Ytre Sogn Turlag

Vik Turlag

Turpass, turmål - 10 postar

Turbotrim-5 postar