Ungutvalet

"Ungdom skaper aktivitet for ungdom"

Laurdag 27. januar 2018 skipa Sogn og Fjordane Turlag (SFT) eit historisk og viktig DNT Ung Sogn og Fjordane-utval. Eit samrøystes årsmøte ville opprette ung-utval, og Kristine Tonning (Indre Nordfjord) vart fyrste leiar for utvalet.

Under årsmøte 25.januar 2020 blei det bestemt at utvalet skal bestå av 3 houvedmedlem som har ansvar for kvart sitt distrikt (Nordfjord, Sunnfjord og Sogn): Lars Røyrhus gjorde gjenval som leiar i ungutvalet. Lars kjem frå Sranda, men studerer og bur i Sogndal. Han har tidlegare vore med i styret til DNT Ung Sunnmøre, og har vore med å starte opp DNT Ung i Lofoten. Leiar skal delta på Sogn og Fjordane Turlag sine styremøte. Røyrhus skal leie utvalet i lag med medlemene Lina Hågøy Tonheim (Indre Sunnfjord Turlag) og Kristine Tonning (Indre Nordfjord Turlag), og varamedlem Jakob Leivdal Haavik (Midtre Nordfjord Turlag). Saman med prosjektleiar born og unge, Marie Sørum, skal ungutvalet arbeide for å skape meir aktivitet blant ungdom i fylket!

Mål for ung-utvalet:

  • Støtte opp under og samarbeide med barne og ungdomsarbeider i DNT Sogn og Fjordane, eksempelvis ved arrangement som grønn fredag eller skredvettdagen.
  • Skape gode kommunikasjonskanalar mellom lokallaga i Sogn og Fjordane, kommunalt og på fylkesnivå.
    • Så godt det er mogleg skal kvar del av Sogn av Fjordane ha ein representant i utvalet; Sunnfjord, Sogn, Nordfjord.
  • Representere Sogn og Fjordane på DNT ung sine nasjonale møter.
  • Bistå ung-lokallaga med hjelp når det blir spurt om eller vi ser at vi kan bidra.
Ynskjer du å kome i kontakt med oss? Send ein e-post til: sft@dnt.no

Kontaktinformasjon ungutvalet

Namn Verv E-post Telefon
Sigrid Melheim Leiar Sigmelheim@icloud.com 45 85 91 76
Kristian Tuften Medlem kristian.tuften@jostedal.no 97 98 80 28
Lina Hågøy  Tonheim  Medlem tonheimlina@gmail.com 41 50 15 84
Gro Hagen  Vara