Ungutvalet

Leiar i ungutvalet, Lars Røyrhus, og medlem i utvalet, Kristine Tonning, på årsmøte til SFT.
Leiar i ungutvalet, Lars Røyrhus, og medlem i utvalet, Kristine Tonning, på årsmøte til SFT. Foto: Kristine Tonning

"Ungdom skaper aktivitet for ungdom"

Laurdag 27. januar 2018 skipa Sogn og Fjordane Turlag (SFT) eit historisk og viktig DNT Ung Sogn og Fjordane-utval. Eit samrøystes årsmøte ville opprette ung-utval, og Kristine Tonning (Indre Nordfjord) vart fyrste leiar for utvalet.

Under årsmøte 26.januar 2019 vart Lars Røyrhus frå Sogndal Turlag valt til ny leiar. Røyrhus er frå Stranda, men studerer og bur i Sogndal. Han har tidlegare vore med i styret til DNT Ung Sunnmøre, og har vore med å starte opp DNT Ung i Lofoten. Leiar skal delta på Sogn og Fjordane Turlag sine styremøte. Røyrhus skal leie utvalet i lag med medlemene Maria Kalhagen (Luster Turlag) og Kristine Tonning (Indre Nordfjord Turlag), samt varamedlemene Mads Aasen (Indre Sunnfjord Turlag) og Kjersti Anne Ullebust (DNT Ung Sogn og Fjordane). Saman med prosjektleiar born og unge, Jette Bergfjord, skal ungutvalet arbeide for å skape meir aktivitet blant ungdom i fylket!

Utvalet sine mål

  • Eige DNT Ung Sogn og Fjordane med ansvar for å skape/inspirere til aktivitet; ”Ungdom skaper aktivitet for ungdom.”
  • Inspirere etablerte og starte opp nye DNT Ung-lag. Styrke samhandlinga i turlaga innan friluftsliv for ungdom.
  • Oppmode fleire ungdomar om å bli med på turar, kurs og arrangement, gjere dei kjende med mogelegheitene i DNT-systemet, som t.d. kursstigen.
  • Gjere unge i aldersgruppa 13–26 år i fylket kjende med turlaga sine aktivitetstilbod.
  • Gjere aktivitetar tilgjengelege for ungdom med høve til utlån av utstyr som t.d. randonee- og telemarkski, kajakkar, klatreutstyr, fridykkarutstyr og syklar.