DNT Ung Sogn og Fjordane

Foto: David Høyheim Skintveit

Sogn og Fjordane Turlag har 7 Ung lag som arrangerer aktivitetar mest for aldersgruppa 13-18 år. Ung laga er undergrupper i lokallaga våre. Dei unge set opp sine turar i lokalt turprogram. 
DNT Ung Sogn og Fjordane utval blei skipa 27. januar 2018 og har leiar, 2 medlemer og 2 varamedlem.

BaseCamp er et arrangement der du får testet ut mange ulike og spennende aktiviteter på ei lita uke.

Djeeo er eit GPS-spel som kombinerar natursti, geocashing og orientering.

Laurdag 27. januar skipa Sogn og Fjordane Turlag (SFT) eit historisk og viktig DNT Ung Sogn og Fjordane-utval. Eit samrøystes årsmøte ville opprette ung-utval, og Kristine Tonning (DNT Ung Indre Nordfjord) skal leie utvalet i lag med medlemene Maria Kalhagen (DNT Ung Luster) og Mads Åsen (DNT Ung Indre Sunnfjord). Varamedlem Kjersti Anne Ullebust (DNT Ung SFT) og Rasmus Sørenstam (DNT Ung Ytre Sogn), ungkontakt SFT, Silje Marita Vallestad, og Håvard Sandal Høyvik (Ung IST) støttar opp om det banebrytande arbeidet ungdomane har føre seg. Og Sogn og Fjordane Turlag vil ha tett samarbeid med ungdomen, då utvalsleiar skal møte på styremøta i SFT-foreininga.

Utvalet sine mål

  • Eige DNT Ung Sogn og Fjordane med ansvar for å skape/inspirere til aktivitet; ”Ungdom skaper aktivitet for ungdom.”
  • Inspirere etablerte og starte opp nye DNT Ung-lag. Styrke samhandlinga i turlaga innan friluftsliv for ungdom.
  • Oppmode fleire ungdomar om å bli med på turar, kurs og arrangement, gjere dei kjende med mogelegheitene i DNT-systemet, som t.d. kursstigen.
  • Gjere unge i aldersgruppa 13–26 år i fylket kjende med turlaga sine aktivitetstilbod.
  • Gjere aktivitetar tilgjengelege for ungdom med høve til utlån av utstyr som t.d. randonee- og telemarkski, kajakkar, klatreutstyr, fridykkarutstyr og syklar.

DNT Ung Sogn og Fjordane arrangere kvart år eit par fellesturar for Ung-medlemmar i heile fylket.