DNT Ung Sogn og Fjordane

Foto: David Høyheim Skintveit

Sogn og Fjordane Turlag har 10 Ung lag som arrangerer aktivitetar mest for aldersgruppa 13-18 år. Ung laga er undergrupper i lokallaga våre. Dei unge set opp sine turar i lokalt turprogram. 

BaseCamp er et arrangement der du får testet ut mange ulike og spennende aktiviteter på ei lita uke.

Djeeo er eit GPS-spel som kombinerar natursti, geocashing og orientering.

Her kan du snart lese om DNT Ung Sogn og Fjordane!

DNT Ung Sogn og Fjordane arrangere kvart år eit par fellesturar for Ung-medlemmar i heile fylket.