Foto: Even Hole

Utstyr til utlån i turlaga og til andre interesserte:

8 par randonee utstyr - oppbevart hjå Jølster skisenter ( kan lånast gratis for ungmedlemmer i opningstida)

8 par Telemarkski for born- oppbevart hjå Jølster skisenter (gratis utlån utan stavar og feller)

Terrengsyklar

Klatreutstyr

Lavvo

Slakk line

Fiskestenger m/ utstyr

Knivar spikking

Vollyball m/ nett

Etebestikk

Kokeutstyr

Ta kontakt SFT kontor tlf. 57 72 06 14 eller 918 07 899