Foto: Arnfrid Bergheim

Sogn og Fjordane Turlag er fylket sin største friluftsorganisasjon med 14 lokallag og 7.847 medlemer.  29 Barnas Turlag  (1.316 medlemer) og 7 DNT ung  (1.183 medlemer) har også gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior og bre- og fjellsport.

Klikk her for å skrive tekst.

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar

Saknar du noko  informasjon på dei nye nettsidene, kan du raskt gå attende til SFT sin "gamle" nettstad her