Sogn og Fjordane Turlag er fylket sin største friluftsorganisasjon med 14 lokallag og 7.553 medlemer.  29 Barnas Turlag  (1.286 medlemer) og 8 DNT ung  (1.006 medlemer) har også gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior og bre- og fjellsport.

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar

Saknar du noko  informasjon på dei nye nettsidene, kan du raskt gå attende til SFT sin "gamle" nettstad her