OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Sogn og Fjordane Turlag er ein stor friluftsorganisasjon med 14 lokallag,
29
Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.  Turprogram 2021

FRÅ 1. JANUAR 2021 ER DET IKKJE OPEN TURINFORMASJON I FØRDE.
SAL AV VARER OG KART BLEI  AVSLUTTA 31.12.2020.
TURLAGET kan  kontaktast på: e-post, sft@dnt.no / mob. 482 36 615. 

Bli grasrotgjevar!

Klikk her for å skrive tekst.

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar