Nye Tungestølen Turisthytte er vakkert turmål inst på Veitastrond og hytta er open i haustferien fram til 13. oktober for servering.
Nye Tungestølen Turisthytte er vakkert turmål inst på Veitastrond og hytta er open i haustferien fram til 13. oktober for servering. Foto: Luster Turlag

Sogn og Fjordane Turlag er fylket sin største friluftsorganisasjon med 14 lokallag og 8.428 medlemer.  29 Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har også gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.

Nytt telefonnummer turlagskontor: 482 36 615

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar

Saknar du noko  informasjon på dei nye nettsidene, kan du raskt gå attende til SFT sin "gamle" nettstad her