På ski i Sogn og Fjordane
På ski i Sogn og Fjordane Foto: Håvard Sandal Høyvik

Sogn og Fjordane Turlag er fylket sin største friluftsorganisasjon med 14 lokallag og 8.428 medlemer.  29 Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har også gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.
Nytt Turprogram 2020 i
PDF

Nytt telefonnummer turlagskontor: 482 36 615

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar