OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Kråkenes, April 2019
Kråkenes, April 2019 Foto: Astrid Kaldstveit

Sogn og Fjordane Turlag er ein stor friluftsorganisasjon med 14 lokallag,
29
Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.  Turprogram 2021


​​​​​​​NB: Frå 1.april er det Indre Sunnfjord Turlag som har dei tidligare kontorlokalene til Sogn og Fjordane Turlag. Kontoret til Sogn og Fjordane Turlag vert flytta til Høyanger. Turlaget kan kontaktast på: e-post, sft@dnt.no / mob. 482 36 615 /47895270 

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar