OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Sogn og Fjordane Turlag er ein stor friluftsorganisasjon med 14 lokallag,
29
Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.  Turprogram 2020 i PDF

Bli grasrotgjevar!

Nytt telefonnummer turlagskontor: 482 36 615

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar