God jul og godt nytt år!
God jul og godt nytt år! Foto: Håvard Sandal Høyvik

Sogn og Fjordane Turlag ynskjer deg eit godt nytt turår. 

Sogn og Fjordane Turlag er fylket sin største friluftsorganisasjon med 14 lokallag og 8.428 medlemer.  29 Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har også gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.
Nytt Turprogram 2020 i
PDF

Nytt telefonnummer turlagskontor: 482 36 615

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar

Saknar du noko  informasjon på dei nye nettsidene, kan du raskt gå attende til SFT sin "gamle" nettstad her