50 kom seg ut i Sildevika i Solund og Turboreven var med på dans og utemoro denne dagen.
50 kom seg ut i Sildevika i Solund og Turboreven var med på dans og utemoro denne dagen. Foto: Gunn Marit Fossedal

Sogn og Fjordane Turlag er fylket sin største friluftsorganisasjon med 14 lokallag og 8.350 medlemer.  29 Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har også gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar

Saknar du noko  informasjon på dei nye nettsidene, kan du raskt gå attende til SFT sin "gamle" nettstad her