OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Bli med på miniBaseCamp i haustferien:
Foto: Marie Søru

Sogn og Fjordane Turlag er ein stor friluftsorganisasjon med 14 lokallag,
29
Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport og turpostar og SjekkUt postar.  Turprogram 2020 i PDF

Bli grasrotgjevar!

Nytt telefonnummer turlagskontor: 482 36 615

Du kan nå oss også på mob. 918 07 899

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar