Sogn og Fjordane Turlag er ein stor friluftsorganisasjon med 14 lokallag,
29
Barnas Turlag  og 7 DNT ung  har gode tilbod lokalt. I tillegg har lokallaga turar for senior,  bre- og fjellsport, turpostar og SjekkUt postar. 

Vil du bli med på ein fellestur? I vårt spennande Turprogram 2021 er det nesten 350 ulike turar du kan melde deg på.  Her er t.d. sykkeltur, fottur og kajakk, og ein finn alle graderingar fra grønn som betyr 'enkel'  til  svart som er 'ekspert'.  For dei yngste er mange av turane i regi Barnas Turlag. Velkommen på tur!

OBS! Redusert tilbod. Ver venleg å sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktivitet Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

God sommar!
God sommar!


​​​​​​​NB: Frå 1.april er det Indre Sunnfjord Turlag som har dei tidligare kontorlokalene til Sogn og Fjordane Turlag. Kontoret til Sogn og Fjordane Turlag vert flytta til Høyanger. Turlaget kan kontaktast på: e-post, sft@dnt.no / mob. 482 36 615 /47895270 

SISTE NYHEITER:Samarbeidspartnerar