Strålande medlemsauke i SFT sine lokallag

Jubileumskake samla auke medlemstal i lokallaga.
Jubileumskake samla auke medlemstal i lokallaga. Foto: Astrid Kalstveit

Deltakarane på fellessamlinga i Florø feira den strålande medlemsauken i turlaga. Heile 633 nye medlemer pr. oktober 2017 og dette utgjer 8,7 % auke. 7 939 store og små er nå samla medlem i dei 14 lokallaga heimehøyrande i  Sogn og Fjordane Turlag. Mange takk for du støttar lokalt turlag med ditt medlemskap, slik at me kan oppretthalde alle turtilboda og hyttedrift.

Full jubel då Marino sette spaden i kaka og den og medlemsveksten smaka godt.
Full jubel då Marino sette spaden i kaka og den og medlemsveksten smaka godt. Foto: Astrid Kalstveit
Naboane Trude og Børge i sør gler seg saman med oss, og Bergen og Hordaland Turlag kan sjølv juble passert  30 000 medlemer i år.
Naboane Trude og Børge i sør gler seg saman med oss, og Bergen og Hordaland Turlag kan sjølv juble passert 30 000 medlemer i år. Foto: Astrid Kalstveit

Skrevet av Astrid Kalstveit 24. oktober 2017