NAturvern

Leiar: Magnus Frøyen
Mob: 90145316

E-post: magnus@svanoy.com

Stå opp for naturen.
Korleis arbeide med vindkraft lokalt.

DNT sitt tipshefte.

"Allemannsretten forutsetter at man tar naturen som den er, uten forbedringer, tilpasninger eller tilrettelegging. Du kan gå gratis på tur i skogen eller på fjellet, kostnadsfritt ta et bad i sjøen, overnatte i telt, og plukke ville vekster uten å måtet betale. Men hvis du vil ha med deg en kunnskapsrik fjellfører, hvis du trenger å leie utstyr, hvis du vil kjøre bil frem til startstedet eller ta en gondol opp til toppen, hvis du foretrekker oppvarmet badevann og liker at noen har lagt frem et håndkle til deg, hvis du ønsker at noen skal håndtere søppelet ditt eller sørge for at du har tilgang til et toalett, eller hvis du vil ha de ville bærene ferdig plukket, servert med fløte og sukker på hvit duk, ja da kan det nok hende du må betale. Og det er fullt lovlig."

Namn Verv E-post Telefon
Magnus Frøyen Leiar naturvern.sft@dnt.no 90145316
Jørgen Bruheim Medlem jorgen.bruheim@privat.alb.no 57 66 64 42/ 915 65 051
Anita Taftø Medlem Anita.Tafto@hoyanger.kommune.no 993 12 587
Jørund Nygård 1. vara medlem jorund.nygaard@gmail.com 90943882


2017 -2019

Fråsegner

Høring av dispensasjonssøknad Dispensasjon fra LNF-formålet for opparbeidelse av øvre trase ved turveg Deknepollvatnet, gbnr 104/3, 107/1, 2, 109/7-9.

Fråsegn til kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune.

Fråsegn til hovudplan skogsveg Sogndal kommune 2018 - 2033

Høyring- NVE sitt forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land.

Klage på godkjent MTA-plan for Lutelandet vindkraftverk, Fjaler kommune i Sogn og Fjordane.

Høyringsfråsegn til Hagastrondi Fimreite - reg.plan

MTA-plan for Guleslettene vindkraftverk. Naturvernforbundet sine framlegg til krav frå Flora kommune til MTA-planen

Vedlegg 1 MTA-plan for Guleslettene vindkraftverk.
Vedlegg 2 MTA-plan for Guleslettene vindkraftverk.
Vedlegg 3 MTA-plan for Guleslettene vindkraftverk.

Samlede miljø- og naturvirkninger som følge av ny mellomlandsforbindelse må kartlegges NorthConnect saksnummer 201101044 Likestrømsforbindelse Norge – Storbritannia (FNF)

Høyringsfråsegn til Nettilknytning – Offerdal kraftverk, endringssøknad om sjø- og jordkabel (FNF).

Krav om tilleggssøknad for Guleslettene industriområde i Flora og Bremanger kommunar i Sogn og Fjordane (FNF).

Innspel til høyring om endring av vassforskrifta og naturmangfaldlova (FNF). 

Høyringsfråsegn til endra utbyggingsløysing for Øyane kraftverk i Luster kommune, Sogn og Fjordane frå FNF, NJFF og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, og frå Sognefjorden Vel i høve generell påverknad av Granfasta-Fortun utbyggingane på Lustrafjorden (FNF)

Høyringsfråsegn til Vassleidning Skorva – Engebø, reguleringsarbeid (FNF).

Høyringsfråsegn Mjølsvik kraftverk

Høyringsfråsegn: Planendringssøknad Leikanger kraftverk

Fråsegn til søknad om løyve til å byggje Fossdalen kraftverk i Gulen kommune

Høyringsfråsegn: Detaljregulering Falkenstein B7 –
Høyringsfråsegn: Planendring – Nyasetdalen kraftverk, Vik kommune

--------------------------------------------

B11Traudalen kraftverk
Høyringsfråsegn Øvre Kvemma Volldalen 
Høyringsfråsegn Tynjadalen Fosseteigen kraftverk Lærdal